Zucht naar veiligheid en controle kan ons in de staart bijten

werkgebieden&activiteiten-onder-thema's-2

 
Globalisation & Urbanisation, establishing multiple linkages through a network of communication hubs of urban systems, mutually enforcing relationships. A global network of urban systems supported by new infrastructures of energy, transportation and communication and information. Developing at the pace of technological change, accompanied by trade liberalization and growing importance of supranational hubs and fostering fierce competition among urban systems worldwide.

Each urban system has its own traits that reflect a cultural, geographical and socio economic context, as well as the infrastructure determine the interaction of the urban system with nature, particularly how it exchanges matter and energy establishing a specific urban metabolism.
I work with a conceptual model and framework for urban metabolism to provide/to represent interaction between the Anthroposystem and the Ecosystem as well as the feedbacks from these interactions.

Duurzame steden

Duurzame steden optimaliseren hun productiviteit, veerkracht en metabolisme via stedelijke systemen, die unieke, complexe adaptieve systemen. Een volgroeid urbanisme creëert een sociale ecologie waardoor de stad zich kunnen aanpassen aan nieuwe uitdagingen, herstellen van crisis en nieuwe culturele normen creëert voor consumeren, ondernemen en wonen. Juist steden als knooppunten van symbiotische interne en externe relaties, kunnen via netwerken kunnen een ecologische transformatie voorstaan.

Een sociaal-ecologisch urbanisme gedragen door kennis- en ervaringsnetwerk van mensen uit wetenschap en praktijk, en geïnspireerd door de symbiose tussen natuurlijke en ‘artificiële’ menselijke systemen.

draadfiguur(thema's)‘The potential for biomimetics, biotechnology and biomorphic design within the cities of today and tomorrow, as well as broader aspects of the relationship between humanity and nature, including the role of biodiversity within the urban context, the value of ecosystem services and the importance of cities in preserving biodiversity, both indigenous and migratory’

Kerwoorden

BioClimatic Design, Social Capital in Transition, Biomimicry, Biobased. Circulair Economy, Bionics & Intelligent Systems. Van conceptueel denken, naar toepasbare innovatie.

Antwoorden op complexe stedelijke vraagstukken

De transitie van een achterhaald stedelijk systeem richting het noodzakelijke nieuwe, kent een tussenfase. In deze fase kwijnt het oude langzaam weg terwijl het nieuwe nog niet op volle sterkte is. Het is juist in deze fase waarin de vernieuwingskracht zich enerzijds manifesteert en anderzijds substantiële weerstand ondervindt omdat de gevestigde orde zijn territorium verdedigt. Er bestaat echter een krachtige zwerm eigenwijze systeemprikkers en door de gaten die in het oude vallen stroomt het nieuwe de samenleving in. Of het nu om economie (Thomas Piketty), bedrijfsleven (Ricardo Semler) of landbouw (Joel Salatin) gaat, overal staan de pioniers en nieuwe iconen op – en weten ze de aandacht te vangen. Laten wij daarbij horen en aangemerkt worden als disruptieve leidende spelers. Koersbepaler voor de onderstroom worden. Voorbij aan verouderde principes en denkbeelden geven we een nieuwe stedelijke werkelijkheid vorm. Het dromen voorbij. We doen.

Maar … de zucht naar veiligheid en controle kan ons in de staart bijten – we komen erachter dat we onszelf, de anderen en onze vooruitgang er steeds meer mee inperken.

Voorzichtige beweging

steden(thema's)We hebben het goede beeld voor ogen met de transitie van steden; ecologisch, menswaardige proporties, holisme, individuele autonomie, connectiviteit, betekenis delen, circulair denken en doen. Het goede nieuws is dat we in beweging zijn gekomen, weliswaar aarzelend en vol twijfel over de te nemen stappen, maar met de zekerheid dat wat we hadden ons juist in de weg staat. De toekomst is aan ons ongemiddelde mensen die gezamenlijk de toekomst orkestreren. We moeten nog vertrouwd raken met al die nieuwheid om ons heen, de schoonheid van het perspectief ontdekken. Maar de vragen die we durven te formuleren zetten de toon voor wat we nog gaan ontdekken.

Economische renaissance

Ik ben er van overtuigd dat een duurzaam sociaaleconomische transitie van steden bereikbaar is. Ook in een tijd waarin de komende jaren zal de schuldenlast worden afgebouwd door drastisch te bezuinigen onder meer door de grote decentralisaties in het sociale domein en verliezen op grondexploitaties. Tegelijkertijd zijn investeringen in primair onderwijs, de transitie naar een biobased circulaire economie en een ‘urbane ecologie’ juist nu nodig. De werkgebieden waar ik me mee bezig houd binnen urbanisatie en de transitie van steden zijn (in relatie tot de transitieopgave zoals ecologische design principes, economische renaissance, talent voor innovatie en disruptive technologies):

CHANGING DEMOGRAPHICS

GLOBALIZATION & FUTURE MARKETS

SCARCITY OF RESOURCES

THE CHALLENGE OF ECOLOGICAL LIMITS

DYNAMIC TECHNOLOGY & INNOVATION

GLOBAL KNOWLEDGE SOCIETY

SHARING GLOBAL RESPONSIBILITY

URBAN POVERTY