Urbanisatie & transitie van steden

With their (ecological) footprint cities have a huge effect on the entire ecology of the planet. Their scale creates new dynamics, new complexity and new simultaneity of events and processes – physical, social and economic. With this website I would like to contribute my ideas about complex adaptive urban systems, ecologic sustainable urbanisme and social, cultural and economic urban development. Today there’s still time to share knowledge and ideas. Tomorrow it’s time to act.

Activiteiten

Als consultant houd ik me bezig met complexe stedelijke vraagstukken op ecologisch, sociaal-economisch en fysiek gebied: de transitie naar een biobased inclusieve circulaire economie een ‘urbane ecologie’ . De actuele economische, maatschappelijke context vormt een extra stimulans om actief, creatief en innovatief aan de slag te gaan om diverse problemen op te lossen.
Lees meer

Projecten

Mijn projecten gaan over de transtitie van steden, urbane gebieden naar de 21e eeuw. Ik kijk en luister naar steden vanuit een ander perspectief. Steden zijn voor mij ecologische sociotechnische systemen, die de stromen realiseren van materiële en immateriële waardedragende verdiensten. Verdiensten die onze samenlevingen nodig heeft voor duurzaam overleven.
Lees meer

Onderwijs & onderzoek

De transitie van steden zoals ik mij die voorsta staat in relatie tot bevolkingsgroei, grondstoffen, overschrijding biofysische grenzen, armoede en uitsluiting. Dat betekent nieuwe ecologische ontwerp principes, een economische renaissance, versterken van het talent voor innovatie met inbreng van technologie. Inhoudelijk en mentaal  de metropolitane sprong maken.
Lees meer

Lezingen & publicaties

Mijn doel is niet zelf de wereldverbeteraar uit te hangen. Ik wil mensen voorstellingen en ideeën aanbieden, waarmee zij uit een ander perspectief kunnen kijken en luisteren naar de werkelijkheden van steden en urbane gebieden in een. Een werkelijkheid  van wankelende maatschappelijke en natuurlijke systemen, die ons wel en wee bepalen, in verleden, heden en toekomst.
Lees meer

Understanding our cities: a fusion of complex system science and AI.

| Algemeen | No Comments

The fascinating thing about cities is that different aspects of them allow us to think about them in many different ways. At the level of urban infrastructure, cities certainly have…

We have a once-in-our-lifetime opportunity

| Algemeen | No Comments

The Holocene epoch of the last 10,000 years or so is defined by highly unusual stability in the Earth system. In particular, the climate system shows little variability compared to…

Behaving like children rampaging through a sweetshop.

| Algemeen | No Comments

We have to recognize that our impact is game-changing on this planet, that we are all responsible, and that we have to become stewards of nature – as a part…

Fysiek en mentaal gezond in de stad

| Algemeen | No Comments

Menselijke sensorische organen en systemen evolueerden om te reageren op onze natuurlijke omgeving. We zijn intrinsiek nog steeds verbonden met de natuur. Ook zijn onze behoeftes op de natuur gebaseerd en we…