Urbanisatie & transitie van steden

With their (ecological) footprint cities have a huge effect on the entire ecology of the planet. Their scale creates new dynamics, new complexity and new simultaneity of events and processes – physical, social and economic. With this website I would like to contribute my ideas about complex adaptive urban systems, ecologic sustainable urbanisme and social, cultural and economic urban development. Today there’s still time to share knowledge and ideas. Tomorrow it’s time to act.

Activiteiten

Als consultant houd ik me bezig met complexe stedelijke vraagstukken op ecologisch, sociaal-economisch en fysiek gebied: de transitie naar een biobased inclusieve circulaire economie een ‘urbane ecologie’ . De actuele economische, maatschappelijke context vormt een extra stimulans om actief, creatief en innovatief aan de slag te gaan om diverse problemen op te lossen.
Lees meer

Projecten

Mijn projecten gaan over de transtitie van steden, urbane gebieden naar de 21e eeuw. Ik kijk en luister naar steden vanuit een ander perspectief. Steden zijn voor mij ecologische sociotechnische systemen, die de stromen realiseren van materiële en immateriële waardedragende verdiensten. Verdiensten die onze samenlevingen nodig heeft voor duurzaam overleven.
Lees meer

Onderwijs & onderzoek

De transitie van steden zoals ik mij die voorsta staat in relatie tot bevolkingsgroei, grondstoffen, overschrijding biofysische grenzen, armoede en uitsluiting. Dat betekent nieuwe ecologische ontwerp principes, een economische renaissance, versterken van het talent voor innovatie met inbreng van technologie. Inhoudelijk en mentaal  de metropolitane sprong maken.
Lees meer

Lezingen & publicaties

Mijn doel is niet zelf de wereldverbeteraar uit te hangen. Ik wil mensen voorstellingen en ideeën aanbieden, waarmee zij uit een ander perspectief kunnen kijken en luisteren naar de werkelijkheden van steden en urbane gebieden in een. Een werkelijkheid  van wankelende maatschappelijke en natuurlijke systemen, die ons wel en wee bepalen, in verleden, heden en toekomst.
Lees meer

Behaving like children rampaging through a sweetshop.

| Algemeen | No Comments

We have to recognize that our impact is game-changing on this planet, that we are all responsible, and that we have to become stewards of nature – as a part…

Fysiek en mentaal gezond in de stad

| Algemeen | No Comments

Menselijke sensorische organen en systemen evolueerden om te reageren op onze natuurlijke omgeving. We zijn intrinsiek nog steeds verbonden met de natuur. Ook zijn onze behoeftes op de natuur gebaseerd en we…

A Rapidly Changing Earth System.

| Algemeen | No Comments

The arrival of the age when human activity has come to dominate and seriously compromise the stability of the Earth System poses fundamental questions for our cultural, social and economic…

Human technology could be responsible for many more manifestations of ‘nature’ than the previous Earth was ever capable of sustaining.

| Algemeen | No Comments

Humans are altering the planet, including long-term global geologic processes, at an increasing rate. Any formal recognition of an Anthropocene epoch in the geological time scale hinges on whether humans…