Monthly Archives

december 2014

Delen = Economie

By | Algemeen

Deeleconomie, ideologie, toonbeeld van vooruitstrevendheid, fase van het kapitalisme als gemeenschapszin? Als oplossing voor het hyperkapitalisme? Ik zie enorm veel voordelen en kansen in de deeleconomie, er moet echter nog wel het een en ander gebeuren om het ook op lange termijn houdbaar te maken.De post-kapitalische logica van peer productie hangt nauw samen met het creëren van wat Jeremy Rifkin de ‘collaboratieve commons’ noemt. Het gemeengoed dat door samenwerking gecreëerd. De logica is er niet een van arbeid en kapitaal, maar van bijdragen tot een open gemeengoed.

Read More

Onze steden. Best belangrijk

By | Algemeen

Globalisering speelt zich af op de globe, een globe die zich kenmerkt door een immense complexiteit voor wat betreft maatschappelijke, economische en politieke situaties. Een complexiteit die nog toeneemt door mobiliteit en hyper-communicatie. Snelheden van maatschappelijke ontwikkelingen zijn ongekend hoog, maar op sommige plaatsen zijn die ontwikkelingen zo traag dat ze nauwelijks zijn vast te stellen. Vraagstukken laten zich het meest voelen in de (groot-)stedelijke gebieden, als mensen met meerdere levensvaardigheden een probleem hebben, of het nu gaat om budgetbeheer, opvoeden, het onderhouden van relaties, hebben van werk, een plek hebben in de samenleving. Deze thema’s worden des te relevanter…

Read More