Monthly Archives: november 2014

NEW KIND OF INEQUALITY

By | Algemeen | No Comments

NEW KIND OF INEQUALITY

The new times do away with all our old certainties. The rate at which this happens puts all city-dwellers to the test. Those who can lead in keeping up with the trends form a successful elite, whilst those who just tag along remain undistinguished. But success is by definition short-lived and market leaders are soon replaced in a climate where technological innovations follow one another in a murderous tempo. The public, consumers and employees need to make continual choices in response to the information and other stimuli with which they are constantly bombarded. That creates a new kind of inequality: those who can’t keep up are crippled by the stress of continual decision-making. These pressures also affect groups that fifty years ago would have felt quite at home in the city, cushioned by the safe network of compartmentalised society and job security. Read More

Bouwen met natuur is effectiever dan met techniek

By | Algemeen | No Comments

Ontwerpen en bouwen geinspireerd op biodiversiteit en natuur in samenhang met het stedelijk en architectonisch ontwerp, voor het sluiten van kringlopen, het behoud van grondstoffen en gebruik van energie van de zon. Op en door de natuur gebaseerde en geïnspireerde concepten zijn er inmiddels legio. We kunnen ontwerpen volgens biofysische en thermodynamische grenzen, op basis van natuurlijke principes, gebruik maken van biobased en geavanceerde materialen en zo (kostbare) grondstoffen, afvalstromen en emissies substantieel minimaliseren. De investering verdient zich vaak al snel dubbel en dwars terug.
En niet alleen financieel. Bij het biobased ontwerp worden vorminspiratie, biobased bouwmateriaal en biomimetische technieken gecombineerd. Tijdens het ontwerpproces vindt er een constante wisselwerking plaats tussen vorminspiratie en materiaalkeuze. Een groeiend besef dat welvaart afhankelijk is van het in standhouden van natuurlijke systemen, grondstoffen en hulpbronnen. Synergie staat centraal: innovatieve ‘cross overs’ tussen ecologie/biologie – clean technology: intelligente netwerken van essentiële stromen in de ruimtelijke biotoop en gebouwde omgeving. Het sluiten, verbinden en optimaliseren van kringloopsystemen en het terugdringen en circuleren van energie, nutriënt- en materiaalstromen. Sensor- en netwerktechnologieën helpen om energie- en watervoorziening, en ‘stromen’ te meten en te optimaliseren. Smart grids (‘plug&play concept’), slimme opwekking door gebruik te maken en cascaderen van natuurlijke bronnen (zon, wind, water, biomassa, enz.), ‘antropogene bronnen’ (afval warmte van verschillende functies), – een energie eiland/batterij- gebruik van lokale energiebronnen én in combinatie met slim en bioklimatisch ontwerp van gebouwen. Maar ook het zichtbaarmaken en bewustwording van energiestromen (opwekking tot afname), alsmede toegang verlenen tot het testen van innovaties op het gebied van energie opwekking. Read More