Bouwen met natuur is effectiever dan met techniek

By november 11, 2014 november 26th, 2014 Algemeen

Ontwerpen en bouwen geinspireerd op biodiversiteit en natuur in samenhang met het stedelijk en architectonisch ontwerp, voor het sluiten van kringlopen, het behoud van grondstoffen en gebruik van energie van de zon. Op en door de natuur gebaseerde en geïnspireerde concepten zijn er inmiddels legio. We kunnen ontwerpen volgens biofysische en thermodynamische grenzen, op basis van natuurlijke principes, gebruik maken van biobased en geavanceerde materialen en zo (kostbare) grondstoffen, afvalstromen en emissies substantieel minimaliseren. De investering verdient zich vaak al snel dubbel en dwars terug.
En niet alleen financieel. Bij het biobased ontwerp worden vorminspiratie, biobased bouwmateriaal en biomimetische technieken gecombineerd. Tijdens het ontwerpproces vindt er een constante wisselwerking plaats tussen vorminspiratie en materiaalkeuze. Een groeiend besef dat welvaart afhankelijk is van het in standhouden van natuurlijke systemen, grondstoffen en hulpbronnen. Synergie staat centraal: innovatieve ‘cross overs’ tussen ecologie/biologie – clean technology: intelligente netwerken van essentiële stromen in de ruimtelijke biotoop en gebouwde omgeving. Het sluiten, verbinden en optimaliseren van kringloopsystemen en het terugdringen en circuleren van energie, nutriënt- en materiaalstromen. Sensor- en netwerktechnologieën helpen om energie- en watervoorziening, en ‘stromen’ te meten en te optimaliseren. Smart grids (‘plug&play concept’), slimme opwekking door gebruik te maken en cascaderen van natuurlijke bronnen (zon, wind, water, biomassa, enz.), ‘antropogene bronnen’ (afval warmte van verschillende functies), – een energie eiland/batterij- gebruik van lokale energiebronnen én in combinatie met slim en bioklimatisch ontwerp van gebouwen. Maar ook het zichtbaarmaken en bewustwording van energiestromen (opwekking tot afname), alsmede toegang verlenen tot het testen van innovaties op het gebied van energie opwekking.