Speakers academy, bring Knowledge to the World

‘Bringing Knowledge To The World’ geldt als mission statement voor Speakers Academy®. In deze slogan ontvouwt zich de ideële kant van Speakers Academy®, namelijk het verbeteren van communicatie tussen mensen, bedrijven en overheden en het overdragen van kennis en inzichten. Speakers Academy® neemt een metapositie in waar het betreft politiek, ras, afkomst, seksuele geaardheid en geloof.

Arie is de grondlegger van het Socio Ecologisch Urbanisme als geïntegreerd raamwerk voor een duurzame stedelijke omgeving. Een wetenschappelijk onderbouwde en methodologische aanpak voor de uitdagingen van nu en de toekomst, een inspirerend en wenkend toekomstperspectief voor steden in de 21e eeuw. Voorbeelden van thema’s zijn BioClimatic Design, Social Capital in Transition, Biomimicry, Circulair Economy Smart Engineering. Van conceptueel denken, naar toepasbare innovatie.